Ze wszystkimi (lub: wszelkimi) szykanami

Eugeniusz Słuszkiewicz

Poradnik Językowy 1/1953 s. 31-34
Dział: Głosy czytelników