O skrótach typu: TPD i ZSCh

Stanisław Jodłowski

Poradnik Językowy 1/1953 s. 34-36
Dział: Głosy czytelników

Wyrażenia:
TPDZSCh