Mnioł jeden uojciec trzi córy [Arżyny, pow. Szczytno]

H. [Halina] Kurkowska

Poradnik Językowy 1/1953 s. 37-37
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej