Ewolucja normy w zakresie dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników męskich miękkotematowych (na podstawie Słownika ortoepicznego S. Szobera i Słownika poprawnej polszczyzny pod red. W. Doroszewskiego)

Mariola Krupa

Poradnik Językowy 4/2001 s. 22-32
Dział: Artykuły i rozprawy