Sprawozdanie z konferencji słowotwórczej w Mińsku [2-6 marca 2003]

Krystyna Kleszczowa, Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 10/2003 s. 57-63
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki