Myślistwo. Walter Scott, Waltera Scotta. Hugenot, Hugonot. Urzędowo. Węgielny

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1953 s. 38-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów