Z zagadnień leksykografii. Synonimika

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 2/1953 s. 7-14
Dział: Artykuły