"Gramatykalne" sprawy zeszłowiecznej Warszawy. O "nieprzyzwoitych" wyrazach w języku polskim i o dawnych dyskusjach słowotwórczych

Janina Siwkowska

Poradnik Językowy 2/1953 s. 17-25
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-arzkwiaciarz-ista/-ysta-nik