Wyjaśnienie dyskusyjne w sprawie pochodzenia polskiego języka literackiego

Mikołaj Rudnicki

Poradnik Językowy 2/1953 s. 26-33
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ak-ek-ec-ow-/-ew-