Buzdygana — buzdyganu. Fizjognomia. Pedagogika defektywna. Chyba. Krzewisty — krzewiasty. Szorc. Opadać tarasami. Alternatywa. Natchnione etymologie. Gdzie? Dokąd? Kasa biletowa i kasa bagażowa. Minęła trzynasta piętnaście

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1953 s. 34-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów