Barbara Bogołębska, Studia o stylistyce i retoryce, Zgierz 2001

Izabela Stąpor

Poradnik Językowy 10/2003 s. 68-70
Dział: Recenzje