Z zagadnień leksykografii. Synonimika (ciąg dalszy)

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 3/1953 s. 17-23
Dział: Artykuły