Franciszek Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego. Zeszyt 1. (A-czar), Kraków 1952

Tadeusz Milewski

Poradnik Językowy 3/1953 s. 23-30
Dział: Recenzje