Irena Masojć, Regionalne cechy systemu gramatycznego współczesnej polszczyzny kulturalnej na Wileńszczyźnie, Warszawa 2001

Marina Piatak

Poradnik Językowy 10/2003 s. 70-73
Dział: Recenzje