O chłopie pańszczyźnianym i królu. Wieś Kleczanów, zapisała H. Kurkowska

H. [Halina] Kurkowska

Poradnik Językowy 3/1953 s. 33-34
Dział: Z gwary sandomierskiej