Iść — jechać. Browar. Forma. Przemysłowo-rolniczy. Podchodzić

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1953 s. 34-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów