Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury nr 13, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2001

Karolina Bielenin [Karolina Bielenin-Lenczowska]

Poradnik Językowy 10/2003 s. 74-78
Dział: Recenzje