Kryteria słowotwórcze w etymologii I. Prace etymologiczne A. Brücknera

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 5/1953 s. 13-18
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
s--r