Przemysław Zwoliński, Wypowiedzi gramatyków XVI i XVII w. o dialektyzmach w ówczesnej polszczyźnie, "Pamiętnik Literacki" XLIII, z. 1-2, 1952

Anna Szyfer

Poradnik Językowy 5/1953 s. 29-32
Dział: Recenzje