O bitwie pod Grunwaldem [Ulnowo, pow. Ostróda]

Anna Szyfer

Poradnik Językowy 5/1953 s. 32-33
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej