Wczasowisko. Odprawa. Fotografika. Wypisać. Zawias, zawiasów. Obowiązkowy — obowiązujący. Garmażernia

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1953 s. 33-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów