Wspomnienie o Profesor Halinie Mierzejewskiej (1922-2003)

Danuta Emiluta-Rozya

Poradnik Językowy 1/2004 s. 3-10
Dział: Wspomnienia, jubileusze