Warmińskie nazwy narzędzi rolniczych

Irmina Judycka

Poradnik Językowy 6/1953 s. 21-33
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej

Wyrażenia:
-anie-a-ba-ka-nik