Berno a nie Brno (przyczynek polemiczny)

Władysław Oszelda

Poradnik Językowy 6/1953 s. 33-35
Dział: Głosy czytelników

Wyrażenia:
Berno/Brno