Wypadek — przypadek. Rozpracować. Przewykonać. Laur. Ciągać. Złącz — złącze. Pór — pora. Słownik poprawnej polszczyzny

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1953 s. 35-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów