Retoryka form osobowych w dyskursie politycznym

Katarzyna Kłosińska [Katarzyna Mosiołek-Kłosińska]

Poradnik Językowy 1/2004 s. 19-38
Dział: Artykuły i rozprawy