Jak publikować utwory poezji ludowej. (Próba ustalenia pisowni)

Zdzisław Sobierajski

Poradnik Językowy 7/1953 s. 19-27
Dział: Artykuły