Pisownia wyrazów rosyjskich. Jeszcze o formach nazwisk żeńskich. Felczer. Opora. Nienadesłanie

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1953 s. 35-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów