Z zagadnień frazeologii I. Bogactwo frazeologiczne języka

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 8/1953 s. 3-10
Dział: Artykuły