Formy zgody. Stylizacja zdań. Zbytnik. Listonosz, listowy. Pies-przewodnik

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1953 s. 35-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów