O trudnościach w użyciu apostrofu w pisowni obcych nazw osobowych

Anna Kowalska

Poradnik Językowy 4/2001 s. 33-41
Dział: Artykuły i rozprawy