Słownictwo wspólnoodmianowe o treści religijnej

Piotr Klimczak

Poradnik Językowy 1/2004 s. 44-52
Dział: Artykuły i rozprawy