Z zagadnień frazeologii II. Wyrazy a rzeczy. III. Zjawisko leksykalizacji; IV. Zmienność połączeń frazeologicznych

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 9/1953 s. 17-27
Dział: Artykuły