Susiedowa Kudlina. Krzanowice pod Raciborzem, podał J. Siatkowski

J. [Janusz] Siatkowski

Poradnik Językowy 9/1953 s. 37-38
Dział: Z polsko-czeskiego pogranicza językowego