Z zagadnień frazeologii V. Repliki wyrazowe i frazeologiczne

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 10/1953 s. 6-13
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
są-błogo-