Między „snem a jawą” — czyli jak Kościół był postrzegany przez PZPR, a jak przez „Solidarność”

Andrzej Kominek

Poradnik Językowy 1/2004 s. 53-64
Dział: Artykuły i rozprawy