Zdejmik: zdejmnik. Zamarzanie. Partyzantka. Złoże, składka, miot. Kiermasz. Być w trosce. Odmiana nazwisk na -ek, -eń

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1953 s. 33-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów