Jak reklamuje się perfumy

Agnieszka Rosińska

Poradnik Językowy 1/2004 s. 65-73
Dział: Artykuły i rozprawy