Uwagi o Słowniku poprawnej polszczyzny S. Szobera

Gabriel Karski

Poradnik Językowy 1/1954 s. 3-12
Dział: Artykuły