Witold Taszycki, Obrońcy języka polskiego, wiek XV-XVIII, Wrocław 1953

Tadeusz Milewski, W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1954 s. 22-34
Dział: Recenzje