Na gody [Ostróda]

Anna Szyfer

Poradnik Językowy 1/1954 s. 38-38
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej