Wilija nowego roku [Ulnowo, pow. Ostróda]

Anna Szyfer

Poradnik Językowy 1/1954 s. 38-39
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej