Elżbieta Sękowska, Dom [Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t.3], Kraków 2002

Wanda Decyk [Wanda Decyk-Zięba]

Poradnik Językowy 1/2004 s. 74-76
Dział: Recenzje