Wykonawstwo. Brzęczek — brzęczyk

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1954 s. 39-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów