Kryteria słowotwórcze w etymologii. II. Etymologia a fonetyka w pracach Brücknera

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 2/1954 s. 11-16
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ętny-utny