Ł. A. Bułachowski, Wwiedienie w jazykoznanie, część II, Moskwa 1953 [Леонид Арсеньевич Булаховский, Введение в языкознание, часть II]

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 2/1954 s. 31-35
Dział: Recenzje