Danuta Kopertowska, Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie, Kielce 2001

Janusz Adam Dziewiątkowski

Poradnik Językowy 1/2004 s. 76-79
Dział: Recenzje