Kryteria słowotwórcze w etymologii.III. Etymologia, słowotwórstwo, epistemologia

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 3/1954 s. 1-8
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-idło/-ydło-wy-ica/-yca-lau-ob-pri--isko/-ysko-k