Ł. A. Bułachowski, Wwiedienie w jazykoznanie, część II, Moskwa 1953. (Dokończenie) [Леонид Арсеньевич Булаховский, Введение в языкознание, часть II]

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 3/1954 s. 29-32
Dział: Recenzje