W zapusty [Ulnowo, pow. Ostróda]

Anna Szyfer

Poradnik Językowy 3/1954 s. 35-35
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej